Idős konzervatív középosztály
Idős konzervatív középosztály

Idős konzervatív középosztály

Ebben a közepes méretű fideszes csoportban az átlagnál nagyobb arányban találunk férfiakat és idősebbeket, hatvan év felettieket. Főleg a fővárosban és a megyeszékhelyeken, tehát a nagyobb városokban élnek. Elsősorban házas vagy már megözvegyült emberek tartoznak a csoportba.

Jellemzőjük a magas iskolai végzettség: többségük rendelkezik diplomával. Sokan dolgoznak vezető vagy értelmiségi munkakörben. Önbesorolásuk alapján erős középosztályi tudatról beszélhetünk esetükben.

Háztartásuk jövedelme és lakásuk értéke valamivel magasabb az átlagosnál. Kisebb lakótelepeken, zöldövezetben vagy új családi házas környezetben élnek.

A konzervatív középosztálynak a legjellemzőbb szabadidős tevékenysége – a legkedveltebb televíziónézés mellett – az újság- és a könyvolvasás, valamint az étterembe járás. A komolyzenét az átlagosnál jobban, az elektronikus és a mulatós irányzatokat annál kevésbé kedvelik. A csoport legkedveltebb nyomtatott sajtóterméke a Magyar Nemzet. A konzervatív középosztály az egyik legelkötelezettebb híve a közszolgálati televíziónak és rádiónak. Népszerű még körükben a Hír TV is. A legnagyobb arányban ők hallgatják a Lánchíd Rádió adásait.

A civil életben kiemelkedően aktívak, jelentős részük vesz részt egyházak vagy civil szervezetek tevékenységében. A csoport elsöprő többsége vallásosnak tartja magát, egyúttal az átlagosnál jóval magasabb azok aránya, akik az egyház tanításait is szigorúan követik.

Kifejezetten politika-követő, jobboldali és konzervatív csoport ez, amelytől azonban távol áll minden típusú radikalizmus. Egyaránt érzékelik az előnyeit és hátrányait az Európai Uniónak. Minden kormánykritikus tüntetéstől, megmozdulástól idegenkednek.

Fidesz

Idős konzervatív középosztály

Elszegényedő középosztály
Elszegényedő falusi alsó-középosztály
Városi pragmatikus értelmiség
Nélkülöző munkások
Elszegényedő középosztály
Elszegényedő középosztály

Elszegényedő középosztály

Az elszegényedő középosztály tagjai bizonytalan baloldali szavazók, akiknek a kötődése nem túl erős egyik baloldali párthoz sem. Alapvetően olyan középkorúakból és idősekből álló viszonylag népes csoport ez, akik részben megyeszékhelyeken, de leginkább kisebb vidéki városokban élnek. Más társadalmi csoportoknál gyakoribb itt a „vadházasság”, a papír hiánya.

A legjellemzőbb iskolázottsági szint a csoporton belül az érettségi. Kiemelkedő az inaktívak aránya, ami a munkanélküliség magas szintjére utalhat. Szinte minden foglalkozástípusban megjelennek a csoport tagjai, a fizikai munkától az értelmiségi munkakörökig. Akik azonosították magukat valamelyik társadalmi osztállyal, azok elsöprő többsége a középosztályt nevezte meg.

A csoport jövedelme átlag alatti, de messze nem ez a legrosszabb helyzetben lévő közösség az országban. Saját bevallásuk alapján azonban nehezen jönnek ki bevételükből, így – innen az elnevezésük - egy elszegényedő középosztály képét mutatják. A jellemző lakókörnyezetük a panel vagy a régi társasház. Mint aktív újságolvasó csoport, számos napi- és hetilapot az átlagnál gyakrabban vásárol. Kedvenceik a női magazinok, így a Nők Lapja, a Kiskegyed, a Story. A politikai tartalmú újságok közül a 168 Órát és a Magyar Narancsot vásárolják. Sokan nézik a televíziós csatornák adásait is, ebben mindenevők: az RTL Klub, a TV2, a Duna Tv, az ATV, a Hír Tv és a Story4 egyaránt kedvencük.

A hobbijaik igen kevés változatosságot mutatnak: a lakásuk környékén tevékenykednek, kertészkednek, barkácsolnak. Ugyanakkor jellemző rájuk a könyvolvasás és az internetezés is. Vallásosság tekintetében megosztott csoportról van szó: a felük vallásos és ráadásul kiemelkedő mértékben követik az egyház tanításait. Akik viszont nem vallásosak, ők átlagon felül vallásellenesek.

A csoport kifejezetten érdeklődik a közélet és a politika iránt – ahogy ez már látszott médiafogyasztási szokásaiból is -, és nagyon elkötelezett a demokrácia iránt. Értékrendjét tekintve egy mérsékelten balos közegről beszélhetünk, amelyik nem tekinti magát se konzervatívnak, se liberálisnak. 2014 tavaszán a szűk többségük a baloldali Kormányváltókra szavazott, de elkötelezettségük igen gyenge. A 2014-es európai parlamenti választásokon már szavazataik megoszlottak a baloldal pártjai és a Jobbik között. Enyhén EU-párti csoportról van szó, akik inkább látják a tagság előnyeit, mint hátrányait.

Bizonytalan szavazó

Elszegényedő középosztály

Elszegényedő falusi alsó-középosztály
Városi pragmatikus értelmiség
Nélkülöző munkások
Dolgozó középgeneráció
Elszegényedő falusi alsó-középosztály
Elszegényedő falusi alsó-középosztály

Elszegényedő falusi alsó-középosztály

Az elszegényedő alsó-középosztály körében szinte mindegyik korcsoport megtalálható, de a 30-44 év közöttiek az átlagnál valamivel többen vannak. A településtípusok eloszlásában kifejezetten falusias ez a közepes méretű csoport. Magas a gyerekvállalási kedv körükben: jellemzően 2 gyermeket vállal egy-egy család.

A csoport tagjai közül a legtöbben szakmunkásképzőbe jártak, de az érettségizettek is jelentős arányban vannak jelen közöttük. A többségük szakképzett fizikai munkás vagy szakképzetlen munkás. A csoport tagjai átlagon felül érzik magukat az alsóbb osztályok tagjának, de van köztük munkásosztálybeli és a középosztálybeli identitású is.

A jövedelmét és még inkább a megtakarításait tekintve ez a csoport jelentősen le van maradva a többi válaszadótól. Kiemelkedő sokan tartoznak a különböző közüzemek felé. Falusi kockaház vagy alacsony komfortú lakás a jellemző lakóhelyük.

Az elszegényedő falusi középosztálynak ritkán van hobbija, de azért szeretnek kertészkedni és járnak sporteseményekre. Az internetes közösségi oldalakat aktívan használják. A mulatós zene a csoport abszolút kedvence. A Blikk, a Bors, a Kiskegyed és a Story az általuk olvasott újságok.

A civil szervezeti életben ez a csoport jóformán nincs jelen. Összességében átlagosan vallásos rétegről van szó: a felük „vallásos a maga módján”. Ugyanakkor az egyház tanításait nem követik és sok közöttük az ateista is.

Ez a réteg meglehetősen eltávolodott a politikától és a közélettől, igen alacsony az érdeklődési szintjük ezen témák iránt. A jobb-bal, liberális-konzervatív, mérsékelt-radikális tengellyel nem tudnak mit kezdeni, középre sorolják magukat mindegyikben. Magyarország európai uniós tagságának a hátrányait látják. Bár ebben a csoportban adták a harmadik legmagasabb szimpátiaértéket a Jobbiknak, a Jobbik elkötelezett híveinek így sem tekinthetőek. Míg a Fidesz enyhén átlagon felüli népszerűségnek örvend körükben, addig az LMP kis mértékben, a baloldali pártok pedig jelentősen elutasítottak az elszegényedő falusi alsó-középosztályban.

 

Nem szavazó

Elszegényedő falusi alsó-középosztály

Városi pragmatikus értelmiség
Nélkülöző munkások
Dolgozó középgeneráció
A radikális elit
Városi pragmatikus értelmiség
Városi pragmatikus értelmiség

Városi pragmatikus értelmiség

Az Együtt/PM-szavazók ezen kisméretű csoportját alapvetően nők alkotják, és meghatározó többségük 45 év feletti középkorú. Az egyik legvárosiasabb szavazói réteg ez.

Abszolút többségük diplomával rendelkezik, az érettséginél alacsonyabb végzettségűek aránya pedig elenyésző. Sokuk dolgozik az állami szférában, tipikusan irodai munkakörben, valamint más, értelmiségi állásban. Túlnyomó többségben a középosztállyal azonosulnak, de felső-középosztálybelinek is sokan tartják magukat.

Jövedelmi szintjük kifejezetten magas, ezért nem is meglepő, hogy vannak megtakarításaik, a félretett pénzük összege pedig sokszorosa a magyar átlagnak. Az újépítésű családi házas környezet, a felújított panel és a polgári lakás a tipikus lakóhelyük.

A városi pragmatikus értelmiség kikapcsolódási szokásaira jellemző a rendszeres újság- és könyvolvasás, valamint az internetezés. Az aktív kikapcsolódást is kedvelik: magas közöttük a rendszeresen sportolók aránya. A közéleti újságok közül kizárólag a baloldali/liberális nyomtatott médiumokat vásárolják, azt viszont kiemelkedően sokan. A Magyar Narancs, a Népszabadság, a HVG, a 168 Óra és a Figyelő a kedvenceik.

A civil szervezetek munkájában átlagos mértékben vesznek részt. Amikor igen, akkor szakmai érdekvédelmi szervezetek, környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek munkájához járulnak hozzá. A kifejezetten nem vallásosak aránya kiemelkedően magas ebben a választói csoportban.

Ideológiai önbesorolásuk szerint baloldaliak és liberálisok, emellett pedig a legkevésbé radikálisak. Kétség kívül az Együtt/PM a legszimpatikusabb párt számukra, de a baloldal többi pártját is kedvelik, sorrendben a Demokratikus Koalíciót, az MSZP-t, de még az LMP-t is. Kifejezetten Európa-pártiak.

Együtt /Párbeszéd Magyar -országért

Városi pragmatikus értelmiség

Nélkülöző munkások
Dolgozó középgeneráció
A radikális elit
A vidéki elit
Nélkülöző munkások
Nélkülöző munkások

Nélkülöző munkások

Ez az egyértelmű politikai preferenciákkal nem rendelkező csoport a legnagyobb homogén csoport a kutatásunkban. A „nélkülöző munkások” csoport túlnyomórészt fiatalokból, illetve a középgenerációból áll. Elsősorban községekben laknak.

A nélkülöző munkások körében kiemelkedően sokan csak alapfokú képzettséggel rendelkeznek. Aki dolgozik, az elsősorban szakképzett vagy szakképzetlen fizikai munkásként tevékenykedik. Ebben a csoportban a legalacsonyabb az osztálytudattal rendelkezők aránya, de a válaszadók egy része munkásosztálybelinek tartja magát.

Az eddig leírtak természetesen kihatnak a megélhetésükre is: megtakarításaik jóformán nincsennek és ezt akut módon érzékelik is: nehéznek vagy nagyon nehéznek érzik a mindennapi megélhetést. A lakókörnyezetükre leginkább a faluvégi, rossz állapotú házak jellemzőek. 

A szabadidős tevékenységek tekintetében jellemző a tévénézés és az internet használata. Sokan sportolnak is. Más szabadidő-eltöltési mód lényegében nem jellemző a csoportra, azaz láthatóan semmilyen hobbira nincsen lehetőségük/pénzük/igényük. Az egyház tanításait nem követik, de a szűk többségük a maga módján vallásos.

Mindennek nyilvánvaló hatása van a politikai érdeklődésükre: ez a csoport egyáltalán nem érdeklődik a közélet iránt. Ezt jól mutatja az is, hogy se nem jobboldali, se nem baloldali, se nem konzervatív, se nem liberális, de még csak nem is radikális közegről van szó. A „régi” pártok és politikusok (Fidesz, MSZP, DK), viszonylag népszerűtlenek a körükben, de még a „legnépszerűbb” Jobbik is csak egy 5-ös osztályzatot kapott egy 10-es skálán. Nem csoda, hogy ebben a csoportban a második legmagasabb azok aránya, akik nem szavaznak. A megkérdezettek egy része viszont nemzetiségi listára szavazott.

 

Nem szavazó

Nélkülöző munkások

Dolgozó középgeneráció
A radikális elit
A vidéki elit
Falusi munkáslányok
Dolgozó középgeneráció
Dolgozó középgeneráció

Dolgozó középgeneráció

Az LMP-s szavazók kevesebb mint felét adja ez a kisméretű csoport. Jellemzőjük, hogy inkább férfiak tartoznak a csoporthoz és kiemelkedően magas a 30 és 44 év közötti szavazók aránya. Budapesten vagy a megyeszékhelyeken élnek. Nagy arányban találunk közöttük egyedülállókat, de a legjellemzőbb státusuk, hogy együtt élnek valakivel, de nem házasok.

A csoportban igen magas a még nem dolgozó tanulók aránya. Akik már a munkaerőpiacon vannak, azok sem rendelkeznek magas végzettséggel. Túlnyomó többségük a privátszektorban tevékenykedik, legnagyobb részük a szolgáltató iparban, például bolti eladóként, fodrászként, pincérként. Elsősorban munkásosztálybelinek tekintik magukat.

Jövedelmük jobb az átlagosnál, többségük ugyanakkor saját bevallása szerint nehezen jön ki a fizetéséből. Ennek oka lehet, hogy sokuk az ország legdrágább városában, Budapesten él. A lakótelep a legjellemzőbb lakókörnyezet számukra, a csoport tagjainak többsége ilyen környéken lakik.

Szabadidejük eltöltését a beltéri hobbik dominálják. Sokukra a televíziónézés a legjellemzőbb, újságot és könyvet azonban messze ők olvasnak a legkisebb arányban. Közösségi oldalak látogatásával azonban többen töltik idejüket. Ebben a választói csoportban játszanak a legtöbben számítógépes vagy videó játékokkal, szívesen járnak kocsmába, kávézóba vagy szórakozóhelyekre is. Nagyon szeretnek sportolni. Vallásosabbak az átlagnál, de csak a maguk módján, azaz az egyház tanításait nem követik.

Az átlagnál jóval kevesebb féle sajtóterméket fogyasztanak. Nyomatott sajtót csak akkor vesznek kezükbe, ha az ingyenes (Metropol, Helyi Téma). Az internetes hírportálok és kommunikációs eszközök használatában az élen járnak. Ők az egyik legaktívabb facebookozók, a Twittert pedig toronymagasan ez a réteg használja a legtöbbet.

A Fidesz- és Jobbik-szavazók után ők vallják magukat leginkább jobboldalinak, és a liberális-konzervatív skálán is inkább a konzervatívok felé húznak. Az LMP-t tartják a legszimpatikusabb pártnak, de a Fideszt sem utasítják el. Leginkább a Jobbikot és a DK-t tartják antipatikusnak. Több mint egynegyedük szerint a diktatúra bizonyos körülmények között jobb a demokráciánál. Megosztottak az Európai Unió előnyei és hátrányai tekintetében, de inkább szkeptikusak, mint EU-pártiak.

Lehet Más a Politika

Dolgozó középgeneráció

A radikális elit
A vidéki elit
Falusi munkáslányok
Apolitikus középosztály
A radikális elit
A radikális elit

A radikális elit

A másik jobbikos csoporttal szemben a szélsőjobboldallal szimpatizálók egy jellegzetes, de jóval kisebb közösségét alkotja a radikális elit. Ez az egyik „legférfiasabb” választói csoport, jelentősen nagyobb köztük a férfiak aránya, mint a nőké. A legfiatalabbak és a legidősebbek egyaránt megtalálhatóak a radikális elitben, és jellemzően megyeszékhelyeken és vidéki városokban élnek tagjaik.

Általában magasan iskolázottak, kiemelkedő a diplomások aránya. Egynegyedük jelenleg is tanul. Sok közöttük a vezető beosztásban dolgozó, és jelentős arányban tevékenykednek a szolgáltatóiparban. Kétharmaduk a középosztályba, további egyötödük a felső-középosztályba tartozónak tartja magát. Személyes kapcsolati hálójuk kiterjedt, a társadalmi elit szereplőit jól ismerik.

Háztartásuk jövedelme az egyik legmagasabb, sokan és sokat tudnak félretenni. Egytől-egyig lakástulajdonosok, leginkább az újépítésű családi ház, társasház, emeletes vidéki ház jellemzi a lakókörnyezetüket.

A csoport szabadidős tevékenységében fontos szerepet tölt be a magaskultúra-fogyasztás. Étterembe, múzeumba, kiállításokra, illetve komolyzenei koncertekre igen gyakran járnak. Zenei ízlésüket a rock és a komolyzene iránti rajongás jellemzi. A nyomtatott sajtótermékek közül ők a Magyar Nemzet egyik legaktívabb olvasói. A szintén jobboldali – számukra feltehetően túlságosan mérsékelt - Heti Választ azonban egyáltalán nem forgatják. Az internetes híroldalak közül ők olvassák az egyik legnagyobb arányban a Kurucinfót.

Civil szervezetek tevékenységében sokuk vesz rész, de jelentős számban párttagok/pártaktivisták is. Legnagyobb „ellenségük” a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), ugyanakkor a Civil Összefogás Fórum (CÖF) sem szimpatikus számukra. Az összes csoport közül ez a legkevésbé vallásos. Az egyház tanításait szigorúan követő hívő szinte nem is létezik ebben a választói csoportban.

Kifejezetten sokan gondolják közülük, hogy bizonyos körülmények között jobb a diktatúra, mint a többpártrendszer. Erősen jobboldalinak és enyhén konzervatívnak tekintik magukat, emellett ők alkotják a legradikálisabb választói csoportot az összes közül. A másik jobbikos csoportnál elfogadóbbak azonban a Fidesszel szemben. A csoport tagjainak elsöprő többsége Magyarország európai uniós tagságának csak a hátrányait látja.

 

Jobbik

A radikális elit

A vidéki elit
Falusi munkáslányok
Apolitikus középosztály
Balliberális értelmiség
A vidéki elit
A vidéki elit

A vidéki elit

Ez a politikai preferenciáit tekintve rejtőzködő, igen kis létszámú csoport elsősorban középkorúakból és a 60 év felettiekből áll. Túlnyomó többségük vidéki városokban él. A csoport tagjaira jellemző, hogy házasságban élnek, kevés közöttük az egyedülálló.

A vidéki lakosság körében a legmagasabban iskolázott embereket ebben a csoportban találjuk, általában felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, de érettséginél senkinek sincs alacsonyabb képzettsége. Akik még dolgoznak, ők vezető beosztásban vagy értelmiségi szakmában teszik ezt. Erős osztálytudattal rendelkeznek, ráadásul kivétel nélkül középosztálybelinek vagy felső-középosztálybelinek tartják magukat. Ahogy egy vidéki középosztálybeli csoporttól várható, igen kiterjedt és magas státusú kapcsolati hálóval rendelkeznek; tanárokkal, mérnökökkel, ügyvédekkel, orvosokkal tartják leginkább a kapcsolatot. 

Az egyik legtehetősebb réteg, kiemelkedően magas jövedelemmel, megtakarítási aránnyal és megtakarítási összeggel. Adósságaik nincsenek. Lakásaik érteke magas, de – feltehetően a vidéki elhelyezkedés miatt – néhány alacsonyabb státusú csoport lakásánál mégis olcsóbbak. Polgári lakásban, családi házban, társasházban esetleg emeletes vidéki házban laknak a csoport tagjai.

A csoport nevéhez illően az elit által elérhető összes szabadidő eltöltési forma jellemző rájuk: komolyzenei koncertekre, múzeumba, étterembe járnak, könyveket olvasnak. Ugyanakkor szeretnek barkácsolni, kertészkedni és TV-t nézni is. Relatíve idős koruk ellenére nem áll tőlük távol az internetezés sem. Aktív újságolvasó ez a réteg, mely elsősorban a minőségi lapok iránt érdeklődik, a bulvárt átlag alatti arányban vásárolják. Sokan olvassák a Magyar Nemzetet, a regionális lapokat, a Nők Lapját, de a HVG-t, a 168 Órát és a Magyar Narancsot is.

A közéleti és politikai kérdések iránt igen aktívan érdeklődnek. A diktatúrát teljes mértékben ellenzik. Értékrendjüket tekintve az átlagnál kissé konzervatívabbak, enyhén jobboldaliak, de leginkább középen állók, mérsékeltek. Valamelyest szimpatizálnak az LMP-vel, a Fidesszel, de még az MSZP-vel is. A Demokratikus Koalíció, a Jobbik és az Együtt/PM viszont kifejezetten ellenszenves számukra. Az Európai Unió megítélése kettős: látják előnyeit, de a hátrányait is.

Bizonytalan szavazó

A vidéki elit

Falusi munkáslányok
Apolitikus középosztály
Balliberális értelmiség
Az előző rendszer elitje
Falusi munkáslányok
Falusi munkáslányok

Falusi munkáslányok

A Fidesz-szimpatizáns csoportok közül a legnépesebb tömböt alkotják a falusi munkáslányok, ugyanakkor ők a legkevésbé elkötelezett Fidesz-szavazók. Inkább fiatalos csoport, amelyik falvakban, községekben lakik. Családi állapotukat tekintve alig találunk közöttük egyedülállókat, elsöprő többségük házas.

Iskolai végzettségüket tekintve döntően maximum középfokú végzettséggel, azaz érettségivel vagy szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek. Magukat a munkásosztállyal azonosítják. Az összes vizsgált csoport közül a falusi munkáslányok körében találunk a legnagyobb arányban szakképzetlen fizikai munkásokat, bolti eladókat, irodai dolgozókat.

Az átlagosnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, de nem nélkülöznek. Leginkább a „nagyjából kijövök a jövedelmemből” kifejezés írja le a csoportot. Gyakran laknak falusi kockaházakban: egyharmaduk él jellemzően ilyen környezetben.

Kedvenc hobbijaik a televíziónézés, az internetes közösségi oldalak és a számítógépes játékok használata. Aki olvas, az is leginkább a bulvár (Blikk, Bors) és az ingyenes sajtótermékeket (Metropol, Szuperinfó) fogyasztja, viszont politikai nyomtatott újságokat gyakorlatilag egyáltalán nem vesznek a kezükbe. A televíziós csatornák közül az RTL Klub és a TV2 a kedvencük, de a Hír TV-t és a közszolgálati csatornákat is nézik. A kedvenc rádiójuk a Class FM. Összességében egy fiatalos, (alsó-) középosztálybeli, „otthonülő” szabadidő-eltöltési arculat látható a csoportnál.

A legnagyobb részük a maga módján vallásos, azaz hívők, de nem követik az egyházi tanításokat. Nagyon erős jobboldali önbesorolás jellemzi a csoportot. Az átlagnál konzervatívabb beállítottságúak, de semmiképpen sem erősen konzervatívok. Kifejezetten EU-szkeptikus csoportról van szó.

A pártok közül nem meglepő módon a Fidesszel szimpatizálnak leginkább, az MSZP-t és a DK-t pedig a legellenszenvesebb pártoknak tartják.

Fidesz

Falusi munkáslányok

Apolitikus középosztály
Balliberális értelmiség
Az előző rendszer elitje
Nagyvárosi pályakezdők
Apolitikus középosztály
Apolitikus középosztály

Apolitikus középosztály

Az apolitikus középosztály egy nagy létszámú, enyhe férfi többletet mutató csoport, mely életkorban leginkább (fiatal-) középkorúként jellemezhető. Lakóhelyét tekintve vidéki városi közösséget láthatunk, akik a megyeszékhelyeken és a kisebb városokban laknak jellemzően, Budapesten és falvakban viszont alul vannak reprezentálva.

A csoportban a legjellemzőbb iskolai végzettség az érettségi. Dominánsan dolgozó emberekről van szó, akik elsősorban irodai munkát vagy szolgáltatóipari munkát (eladó, fodrász) végeznek. Alsó-középosztálybelinek vagy munkásosztálybelinek vallják magukat.

A csoport jövedelme alacsony, de nem a legalacsonyabb a vizsgált csoportok közül. Megtakarításokkal átlagos arányban, de jócskán átlag alatti összeggel rendelkeznek. Átlagos értékű lakásokban laknak, elsősorban vidéki családi házban vagy kockaházban.

A csoport az aktív programokat kedveli, így népszerű körükben a kertészkedés, a barkácsolás, a horgászás, a befőzés, a sportolás. Emellett még könyveket olvasnak, de televíziót ritkábban néznek, internetet is elvétve használnak, múzeumba, színházba, koncertekre nem járnak. A vásárolgatás ugyanakkor ennek a csoportnak a körében a legkedveltebb időeltöltés. Az apolitikus középosztály médiafogyasztására jellemző, hogy kerülik az írott sajtót és a televíziót egyaránt. A rádióadók közül a Class FM-et és a Music FM-et hallgatják, más csatornákat csak ritkán.

A csoport átlagon felül vallja magát „maga módján vallásosnak”, de ugyanígy kiemelkedő a nem vallásosok aránya is. A két véglet, az ateisták és az egyház tanításait szigorúan követők aránya viszont alacsony.

A csoport maga a megtestesült középérték. Nem érdeklődnek különösebben a közélet és a politika iránt, se nem jobboldaliak, se nem baloldaliak, se nem liberálisok, se nem konzervatívak – feltehetően nem is gondolkoznak ezekben a fogalmakban. A pártok közül egyedül az LMP szimpátia-faktora magasabb az átlagnál, a Demokratikus Koalícióé viszont egyértelműen alacsonyabb. A választásokon részt vesznek, de titkolják pártpreferenciájukat. Aki mégis felfedi, az az átlagnál gyakrabban szavaz a parlamentbe be nem jutott kispártokra vagy az LMP-re.  

 

Bizonytalan szavazó

Apolitikus középosztály

Balliberális értelmiség
Az előző rendszer elitje
Nagyvárosi pályakezdők
Régi munkásosztály
Balliberális értelmiség
Balliberális értelmiség

Balliberális értelmiség

A baloldal-szimpatizánsok ezen tömbje a többihez képest sokkal kisebb méretű. Alapvetően budapesti idősebb férfiak alkotják: közel kétharmaduk hatvan év feletti. Főleg házasságban élnek, esetleg özvegyek vagy elváltak.

Magasan iskolázottak, kiemelkedően magas a diplomával rendelkezők aránya a körükben. Ugyancsak jelentős a (korábban) vezető pozíciót betöltők aránya. Az átlagnál nagyobb osztálytudat jellemzi a csoportjukat: főleg a középosztályi léttel tudnak azonosulni, de egyaránt gyakori az alsó- és felső középosztálybeli önbesorolás.

Háztartásuk a legmagasabb jövedelmű csoportok közé tartozik, sokuk tud félretenni a fizetéséből, megtakarításaik összege pedig kiugróan magas. Lakásuk téglaépítésű társasházas vagy családi házas környéken áll, de sokan élnek polgári lakásban vagy villában.

Szívesen járnak vásárolgatni és étterembe, szeretnek baráti összejöveteleket is tartani a lakásukon. A csoport szabadidős tevékenységét átlag feletti újság- és könyvolvasás jellemzi. Kedvenc lapjaik a Népszabadság, a HVG, a 168 Óra, a Magyar Narancs és a Figyelő. A televíziócsatornák közül ők adják az ATV nézőinek legnépesebb közönségét. A Klubrádió és a Juventus hallgatóinak fontos csoportját szintén ők alkotják.

A balliberális értelmiség körében alig találunk vallásos embert, sőt itt a legmagasabb a kifejezetten vallásellenesek aránya.

Erős baloldali és liberális értékorientáció, valamint a radikalizmus elutasítása jellemzi őket. A Demokratikus Koalícióval nagyon erősen szimpatizálnak, de az összes többi baloldali párt is szimpatikus számukra. Az Együtt/PM-et kifejezetten rokonszenvesnek tartják, de elfogadható számukra az MSZP, és – jóval kisebb mértékben – még az LMP is.

A végsőkig elkötelezettek a demokrácia mellett, és a legeurópapártibb csoportról van szó, Magyarország európai uniós tagságának csak az előnyeit látják.

MSZP / Demokratikus Koalició

Balliberális értelmiség

Az előző rendszer elitje
Nagyvárosi pályakezdők
Régi munkásosztály
Fiatal vidéki melósok
Az előző rendszer elitje
Az előző rendszer elitje

Az előző rendszer elitje

Az előző rendszer elitje több szempontból nagy hasonlóságokat mutat egy másik baloldali csoporttal, a balliberális értelmiségiekkel. A különbségek legfontosabb tényezője az alábbiakban ismertetésre kerülő szavazói csoport vidéki lakóhelyéből adódik. Az előző rendszer elitje dominánsan férfiakból áll, és a hatvan év feletti korosztályban van felülreprezentálva.

Az előző rendszer elitje kifejezetten magasan iskolázott, az átlagot jóval meghaladó mértékben találunk diplomásokat és érettségivel rendelkező személyeket köztük. Igen erős középosztálybeli, sőt felső-középosztálybeli tudatuk van. Kiterjedt, „elitista” kapcsolati háló jellemzi a csoport tagjait, elsősorban diplomás emberekkel ápolnak jó kapcsolatot (ügyvédekkel, mérnökökkel, vállalat igazgatókkal). 

Jövedelmük átlag feletti, de nem kiemelkedően magas. Ennek megfelelően bár a többség elégedett a bevételével, de egy jelentős részük kifejezetten nehezen jön ki a nyugdíjából/fizetéséből. Ugyanakkor mind arányában, mind összegében átlagon felüli a csoport megtakarítási szintje. A legjellemzőbb lakókörnyezetük a panel, de sokan laknak társasházban és polgári lakásban is. 

A televíziónézés, az újságolvasás és a könyvolvasás a legfontosabb időeltöltése ennek a csoportnak. Ezen felül a kifejezetten szabadtéri hobbik, mint a kertészkedés és a horgászás is szerepel a kedvenceik között. Ugyanakkor az internetes közösségi oldalakat a többség kerüli.  Az olyan ingyenes lapokon túl, mint a Metropol vagy a Szuperinfó, szeretik a Nők Lapját, a Borsot, de természetesen a baloldali/liberális sajtótermékeket is: a Népszabadságot, a 168 Órát és a HVG-t. A televíziós csatornák közül a „baloldaliaknak kötelező” ATV-n túl az RTL Klubot nézik (de a TV2-t kevésbé).

A csoport – ellentétben a baloldali elit másik felével – részben igen vallásos. A megkérdezettek többsége követ valamilyen vallást, többen kifejezetten betartják az egyházi előírásokat.

Erőteljesen baloldali, liberális és mérsékelt a csoport – ezekkel az értékekkel lényegében teljesen tudnak azonosulni.  A legszimpatikusabb párt számukra az MSZP, ugyanakkor a Demokratikus Koalíciónál még az Együtt/PM, sőt az LMP is népszerűbb a körükben. Magyarország európai uniós tagságának alapvetően az előnyeit látják, de semmiképpen sem annyira kritika nélküli módon, mint a balliberális elit.

MSZP / Demokratikus Koalició

Az előző rendszer elitje

Nagyvárosi pályakezdők
Régi munkásosztály
Fiatal vidéki melósok
Vallásos falusi asszonyok
Nagyvárosi pályakezdők
Nagyvárosi pályakezdők

Nagyvárosi pályakezdők

A nagyvárosi pályakezdők toronymagasan a legfiatalabb közösség: többségük 18-29 év közötti férfi. Lakhelyük tekintetében jellemzően budapestiek vagy más nagyvárosiak.

A képzettségét tekintve ez az egyik legellentétesebb csoport, hiszen itt az egyik legmagasabb az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya, és bár messze nem annyira, de felülreprezentáltak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők is. Itt a legmagasabb azok aránya is, akik még tanulnak, tehát az érettségivel és a felsőfokkal rendelkezők száma ebben a csoportban nőni fog a következő években. Nem azonosulnak az osztályhovatartozás gondolatával, a többség elutasítja ezt. Akik mégis besorolták magukat, ők átlagon felül jelölték meg a középosztályt saját maguk kategóriájának.

A fiatalok jövedelme átlagos, de mégis elégedettek ezzel: túlnyomó többségük azt állítja, hogy kijön a jövedelméből. Fiatal életkorukból is adódóan megtakarításaik (és adóságaik) nincsenek. A lakókörnyezetük alapvetően panel, társasház, esetleg családi ház.

A számítógépes játékokat, a könyvolvasást, a sportot, a fitneszt, a sporteseményeket és a kocsmázást tekintik hobbijuknak. A médiafogyasztási szokásokat tekintve ebben a csoportban alacsony a napi- és hetilapok olvasása, a többségük egyáltalán nem olvas nyomtatott sajtót. Ezzel szemben (zenei) rádiót hallgatnak: elsősorban a Petőfi, Music FM, Juventus és Jazzy-t. Az internet gyakori használata jellemző rájuk.

A nagyvárosi pályakezdők a legalacsonyabb politikai érdeklődésű csoportok közé tartoznak, forradalmi hévnek nincs sok nyoma: az összes csoport közül őket érdekli a legkevésbé a politika. Ennek megfelelően ebben a csoportban volt a legmagasabb a választástól távolmaradók aránya, legtöbbjük nem szavazott az országgyűlési választáson. Jócskán van közöttük diktatúrapárti, de ez a típusú demokrácia-ellenesség így is kisebbségben van a csoportban. A nagyvárosi pályakezdők körében átlagos a vallásosok aránya.

Bár passzív, de magát jobboldalinak valló csoportról van szó, aki azonban nem tartja magát sem liberálisnak, sem konzervatívnak. A pártok közül még leginkább a Fidesszel szimpatizálnak, de még ez is csak egy 6-os osztályzatot jelent egy 10-es skálán. A Jobbikot még megtűrik, a többi (baloldali) pártot viszont ellenszenvesnek tartják.

 

Nem szavazó

Nagyvárosi pályakezdők

Régi munkásosztály
Fiatal vidéki melósok
Vallásos falusi asszonyok
Fiatal városi fehérgallérosok
Régi munkásosztály
Régi munkásosztály

Régi munkásosztály

A régi munkásosztály nagymértékben hasonlít a másik baloldali csoportra, a városi kisnyugdíjasokra, de vidéki lakóhelyük és valamivel iskolázottabb családi hátterük miatt mégis külön jellemezzük őket. Ezen eltérésekből adódóan inkább az MSZP-re és kevésbé a Demokratikus Koalícióra szavaznak. A csoport dominánsan 60 évnél idősebb emberekből, elsősorban férfiakból áll, akik kisebb városokban, esetleg megyeszékhelyen laknak. Szinte mindenki házasságban vagy élettársi viszonyban él.

Legtöbbjük érettségivel vagy szakmunkás képzettséggel rendelkezik. Megosztott a csoport aktivitás tekintetében: felük még dolgozik, másik felük már (rokkant)nyugdíjas. Az alsó-középosztályba vagy a munkásosztályba tartozónak tartják magukat. A csoport a nem túlságosan magas iskolázottsága és rossz anyagi helyzete ellenére is igen kiterjedt kapcsolati rendszerrel rendelkezik.

A régi munkásosztály tagjai nehezen vagy nagyon nehezen jönnek ki jövedelmükből/nyugdíjukból. Ugyanígy a megtakarításaik is elenyészőek. A lakáshelyzetük nem jó, de nem is a legreménytelenebb: többségük átlagos értékű panellakásban vagy falusi kockaházban lakik.

Időeltöltés szempontjából egy kevésbé aktív csoportról beszélhetünk, amelyik kevés hobbival rendelkezik. A kertészkedés és barkácsolás jellemző rájuk. A csoport újságokat ritkán vesz a kezébe, ha igen, akkor elsősorban a Borsot, a Metropolt és a Nemzeti Sportot. Televízióban elsősorban ATV és Viasat3 pártiak, rádiócsatornák közül pedig a Kossuth és a Petőfi Rádiót hallgatják.

Egynegyedük valamilyen helyi civil szervezetben tevékenykedik, ráadásul a párttagok száma tekintetében igen kiemelkedő ez a csoport. Az egyház tanításait szigorúan nem követi senki, sőt a többség nem vallásos egyáltalán.

A politika és a közélet iránt viszonylag nagy érdeklődést mutatnak a csoport tagjai. A magyar demokrácia helyzetével végletekig elégedetlenek, de sokuk általában a demokrácia helyett diktatúrát is el tudna képzelni. Értékrendjét tekintve ez a legbalosabb csoport. A legszimpatikusabb párt számukra az MSZP, de nem ódzkodnak a DK-tól és az Együtt/PM-től sem.

 

MSZP / Demokratikus Koalició

Régi munkásosztály

Fiatal vidéki melósok
Vallásos falusi asszonyok
Fiatal városi fehérgallérosok
Városi kisnyugdíjas
Fiatal vidéki melósok
Fiatal vidéki melósok

Fiatal vidéki melósok

A jobbikos szavazók legjelentősebb csoportja fiatal vidéki melós. Jellemzően 30 és 44 év közöttiek, de az ennél is fiatalabb korosztályban is felülreprezentáltak. Nagyobb részük falvakban vagy kisebb városokban lakik. Igen magas körükben az egyedülállók, valamint az élettársi viszonyban élők, de nem házasok aránya.

Döntően középfokú végzettséggel rendelkeznek, azaz érettségizett vagy szakmunkásképzőt végzett fiatalok alkotják a csoportot. Relatíve sokan még most is tanulók. Főleg szakképzett fizikai munkásként dolgoznak, és nagy arányban sorolják magukat a munkásosztályhoz. Társadalmi beágyazottságuk, kapcsolatrendszerük nagyon gyenge. 

Átlagjövedelmük alacsony, és kétharmaduk saját bevallása szerint is nehezen, vagy nagyon nehezen jön ki jövedelméből. Ingatlanjaik értéke a vizsgált csoportok közül az egyik legalacsonyabb, még a hatmillió forintot is alig éri el. Jellemzően falusi kockaházas, vidéki családi házas lakókörnyezetben élnek.

Kevesen rendelkeznek hobbival, ha mégis kikapcsolódnak, akkor a számítógépet használják vagy horgászni mennek. Ritkán olvasnak könyvet vagy újságot. Zenei ízlésükben meghatározó a rock. Médiafogyasztásukra jellemző, hogy többségük egyetlen nyomtatott sajtóterméket sem olvas, a közösségi médiából azonban rendszeresen tájékozódnak.

Civil szervezetekben ritkán önkénteskednek, dolgoznak. Ha mégis tagjai valamilyen klubnak, akkor az „hagyományőrző”, „hazafias” szervezet.  Ők a Magyar Gárda és a Hatvannégy Vármegye Mozgalom legfőbb szimpatizánsai. Jelentős részük ateista, de még az, aki vallásos, sem jár templomba.

A Fidesz-szavazókhoz hasonlóan erős jobboldali önbesorolás jellemző a fiatal vidéki melósokra, de nem karakteresen konzervatívak. Ugyanakkor kiugróan radikálisnak tekinthetőek. Ez a csoport tartja legnagyobb arányban elfogadhatónak a diktatúrát a demokráciával szemben. Az Európai Unióról alapvetően negatív véleménnyel vannak. A devizahitelekkel kapcsolatos tüntetések, a Trianonhoz kötődő megemlékezések, valamint a Magyar Gárda akciói ebben a választói csoportban élvezik a legnagyobb rokonszenvet.

Jobbik

Fiatal vidéki melósok

Vallásos falusi asszonyok
Fiatal városi fehérgallérosok
Városi kisnyugdíjas
Jómódú vidéki misejárók
Vallásos falusi asszonyok
Vallásos falusi asszonyok

Vallásos falusi asszonyok

Ezt a kifejezetten népes csoportot többségében nők alkotják, jellemzően a 45 év feletti középkorúak tartoznak ide, de jelentős számban jelen vannak a (rokkant-) nyugdíjasok is. Lakóhelyüket a vidéki falusi környezet határozza meg leginkább. Többségük házas, de körükben kifejezetten magas az elvált vagy külön élők aránya is.

A vallásos falusi asszonyokra jellemző, hogy állami/önkormányzati alkalmazottak vagy szakképzetlen fizikai munkások. Nagyon erős osztálytudat jellemzi a csoportot: az alsó-középosztályhoz illetve részben a középosztályhoz sorolják magukat. Gazdag és sokrétű személyes kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, a bolti eladók, a kisvállalkozók, az ápolók, az adminisztrátorok, a butikosok, a fodrászok és a postások a legjellemzőbb foglalkozások a baráti körükben.

Jövedelmi helyzetük nem túl kedvező. Bár nehezen jönnek ki a fizetésükből, de semmiképpen sem nélkülöznek. Ugyanakkor jelentős részüknek van villany, gáz, víz vagy csatorna díjhátraléka. Falusi kockaház, panel és társasház a jellemző lakókörnyezetük.

A vallásos falusi asszonyok szabadidejüket könyv- és újságolvasással töltik. Jellemző rájuk az olyan szabadidős tevékenység is, mint a befőzés, ugyanakkor kevesen interneteznek. A nyomtatott sajtótermékek közül a Szuperinfó, a Story és a Nők Lapja a legnépszerűbb a körükben. A TV csatornák közül a közmédia csatornáit kifejezetten szeretik, de lelkes követői a Hír TV-nek és az RTL Klubnak is. Általában jellemző rájuk a helyi sajtóból való tájékozódás is. 

Kiemelkedően vallásos csoportot alkotnak, sokan kifejezetten az egyház tanításait követik, de ugyancsak gyakori a „magam módján vagyok vallásos” válasz is. A többi Fidesz-szimpatizáns csoporthoz hasonlóan őket is erős jobboldali, ugyanakkor valamivel gyengébb konzervatív identitás jellemzi. Magyarország európai uniós tagságát vegyesen ítélik meg, de semmiképpen sem EU-ellenesek.

Fidesz

Vallásos falusi asszonyok

Fiatal városi fehérgallérosok
Városi kisnyugdíjas
Jómódú vidéki misejárók
Feltörekvő fiatalok
Fiatal városi fehérgallérosok
Fiatal városi fehérgallérosok

Fiatal városi fehérgallérosok

Az LMP-szavazók nagyobbik részét ez a csoport alkotja. Kormegoszlásuk alapján főleg fiatal és középkorú generációkból áll. Legnagyobb részük Budapesten és megyeszékhelyeken lakik.

A fiatal városi fehérgallérosok kiemelkedően magasan képzett választói csoportot alkotnak, nagyon jelentős arányban rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. Legjellemzőbben értelmiségi állásban dolgoznak, de sok közöttük a vezető beosztású és az irodai alkalmazott is. A középosztállyal és a felső-középosztállyal azonosítják magukat.

A fiatal városi fehérgallérosok kifejezetten jó anyagi körülmények között élnek: magas jövedelemmel rendelkeznek, sokuknak van megtakarítása, melynek összege is jelentős. Jellemzően családi ház, villa vagy emeletes vidéki ház található a lakókörnyezetükben.

Szabadidős tevékenységeiket a magaskultúra fogyasztása valamint a tömegkultúra elutasítása jellemzi. Szívesen járnak étterembe, múzeumba, kiállításokra, vagy éppen színházba. Az internetet minden második ide tartozó használja szabadideje eltöltésére. A Magyar Narancsot, a HVG-t és a Figyelőt olvassák. Kedvenc rádióállomásuk a Petőfi Rádió.

A civil szervezeti életben magasan ez a legaktívabb csoport. Lényegében minden civil szervezeti tevékenységben felül vannak reprezentálva az oktatási csoportoktól a szociális gondozást nyújtó szervezetekig. Kétharmaduk nem vallásos, aki azonban az, ő követi az egyházi tanításokat.

Ez a csoport a politikai ügyeket átlagon felüli érdeklődéssel figyeli. Nagyon elkötelezettek a demokrácia intézménye mellett, mindössze töredékük tartja bizonyos esetekben jobbnak a diktatúrát, mint a demokráciát. Ideológiai önbesorolásuk során az átlagtól inkább balra helyezkednek el, és inkább liberálisnak vallják magukat, mint konzervatívnak. A pártok közül az LMP-vel szimpatizálnak leginkább, míg a jobboldali pártokkal a legkevésbé. Az Együtt/PM se nem pozitív, se nem negatív számukra, a többi baloldali párt egy 10-es skálán 4-es osztályzatot kapott. Magyarország európai uniós tagságának az előnyeit érzik, hátrányait alig említik. Az elmúlt évek tüntetései közül a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos tiltakozásokat tartják a legrokonszenvesebbnek, de nagyon szimpatikus számukra a Critical Mass kerékpáros felvonulás is.

Lehet Más a Politika

Fiatal városi fehérgallérosok

Városi kisnyugdíjas
Jómódú vidéki misejárók
Feltörekvő fiatalok
Idős konzervatív középosztály
Városi kisnyugdíjas
Városi kisnyugdíjas

Városi kisnyugdíjas

Ebben a viszonylag népes csoportban magas a nők és főleg a nyugdíjas korúak részaránya. Jellemzően Budapesten és nem-megyeszékhelyként funkcionáló nagyvárosokban élnek. Családi állapotuk szerint főként házasok, de kiemelkedő az özvegyek illetve az elváltak aránya is.

Alacsonyan iskolázott csoportról van szó, ahol jelentős az alapfokú végzettségűek aránya. Erős osztálytudat jellemzi őket: munkásosztálybeli, esetenként pedig alsó-középosztálybeli besorolás.

Jövedelmi helyzetük az átlagosnál rosszabb, a kifejezetten alacsony jövedelmű választói csoportok közé tartoznak. A városi kisnyugdíjasok háromnegyede nehezen vagy nagyon nehezen él meg a jövedelméből. Legjellemzőbb lakókörnyezetük a régi, rosszabb állapotú panelházban található lakás, esetleg városi szegénynegyed.

Szabadidejükben gyakorlatilag mindannyian néznek televíziót, de újságolvasással is gyakran töltik idejüket. Civil szervezetek tevékenységében mindössze töredékük vesz részt, egyedül a szakszervezeti tagok és párttagok aránya kiemelkedő. A csoport többsége nem vallásos, aki igen, az sem követi az egyházi tanításokat.

A bulvárlapok közül több is erősen felülreprezentált náluk: a Blikket és a Borsot olvassák. A baloldali és liberális politikai lapokat is sokan forgatják: a HVG-t, a Népszabadságot és a 168 Órát is kiemelkedő arányban vásárolják. A televíziós csatornák közül ebben a csoportban nézik legnagyobb arányban az ATV-t.

Kiemelkedő közéleti és politikai érdeklődés jellemzi őket. Ideológiai azonosulásukat a nagyon erős baloldaliság és a liberalizmus határozza meg. A Demokratikus Koalíció a legszimpatikusabb párt számukra, de hasonló mértékben az MSZP-t és az Együtt/PM-et is rokonszenvesnek tartják. Kifejezetten Európa-párti csoportról beszélhetünk.

MSZP / Demokratikus Koalició

Városi kisnyugdíjas

Jómódú vidéki misejárók
Feltörekvő fiatalok
Idős konzervatív középosztály
Elszegényedő középosztály
Jómódú vidéki misejárók
Jómódú vidéki misejárók

Jómódú vidéki misejárók

Ezen kis létszámú fideszes csoport tagjai elsősorban férfiak, és jellemzően a 45 év feletti korosztályokat képviselik. A megyeszékhelyek és más vidéki városok egyaránt a tipikus lakhelyei a csoportnak. A jómódú vidéki misejárók közül szinte mindenki házas, esetleg élettársi kapcsolatban él együtt partnerével. 

A csoport döntő többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az érettségiig pedig szinte mindegyikük eljutott. Jellemzően magas pozícióban dolgoznak. Jelentős többségük érzi magát egy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozónak: erős felső-középosztályi osztálytudat jellemző rájuk.

Ez a választói csoport kiemelkedően magas jövedelemmel rendelkezik, és megtakarításokkal is jól állnak, jelentős részüknek bőségesen van félretett pénze. Lakókörnyezetük legjellemzőbb típusa az új családi házas környezet, kifejezetten drága ingatlanokban laknak.

Jellemző szabadidős tevékenységeik közé tartoznak a magaskultúra-fogyasztás különféle formái. A nyomtatott sajtótermékek közül a Magyar Nemzet és a Heti Válasz törzsközönségét egyértelműen ez a választói csoport adja. Elmondható, hogy gyakran és sokféle újságot olvasnak, de a bulvárlapok ugyanakkor szinte egytől-egyig kimaradnak a csoport által rendszeresen átlapozott újságok közül.

A csoport tagjai vallási/egyházi szervezetek életében is aktívan részt vesznek. A különböző politizáló civil szervezetek közül leginkább a Civil Összefogás Fórummal (CÖF) szimpatizálnak, de a többi fideszes csoportnál nyitottabbak a szélsőjobboldali csoportok iránt. Ez a csoport vallja magáról leginkább, hogy követi az egyház tanításait.

A csoporthoz tartozókat az átlagosnál nagyobb közéleti és politikai érdeklődés jellemzi. A baloldali-jobboldali skálán magukat egyértelműen jobboldaliként identifikálják, a liberális-konzervatív tengelyen pedig ez a csoport vallja magát a legerősebben konzervatívnak. A Fideszt ebben a csoportban kedvelik a leginkább, de a Jobbik sem elutasított párt számukra.  

Személyesen is érzik az uniós csatlakozás előnyeit. Ugyanakkor egyetértenek azzal is, hogy az európai integrációval jelentősen csorbult az ország függetlensége. Az elmúlt évek tüntetései közül a kormány mellett kiálló Békemenettel ez a csoport rokonszenvez a leginkább.

Fidesz

Jómódú vidéki misejárók

Feltörekvő fiatalok
Idős konzervatív középosztály
Elszegényedő középosztály
Elszegényedő falusi alsó-középosztály
Feltörekvő fiatalok
Feltörekvő fiatalok

Feltörekvő fiatalok

A feltörekvő fiatalok jellegzetesen 18 és 44 év közötti, férfi többségű, kisméretű csoport. Elsősorban vidéki városokban élnek.

Ez egy kifejezetten iskolázott réteg: a csoport közel fele diplomás. A feltörekvő fiatalok aktivitási rátája az egyik legmagasabb: háromnegyedük dolgozik. Nagyon magas az értelmiségi munkakörben és a vezető beosztásban dolgozók részaránya is. A magas képzettség megjelenik a csoport osztálytudatában is, hiszen a többség a középosztályhoz tartozónak tartja magát, sőt kimagaslóan sokan gondolják úgy, hogy a felső-középosztályhoz tartoznak.

A feltörekvő fiatalok körében az egyik legmagasabb azok aránya, akik kényelmesen megélnek a jövedelmükből. Ez nem is csoda, hiszen ennek a csoportnak a nettó háztartási jövedelme az egyik legmagasabb az országban. Bár a megtakarítások összegét tekintve nem annyira gazdag ez a csoport, de igen magas azok aránya, akik tudnak félretenni. A legjellemzőbb lakóhely típusuk a vidéki családi ház.

A feltörekvő fiatalok gyakran járnak étterembe és koncertekre, újságot és könyvet olvasnak, kávézókat látogatnak. Nem szeretnek televíziót nézni, számítógépes játékokkal játszani, vagy sporteseményekre menni. Ugyanakkor a magaskultúra olyan elemei, mint az opera-, a színház-, vagy a múzeumlátogatás sem tartoznak a kedvenceik közé.  A médiafogyasztási szokásaikat tekintve elmondható, hogy kiemelkedően magas arányban vásárolnak Nők Lapját. Kiugró még a Vasárnap Reggel, a Népszabadság és a Nemzeti Sport olvasottsága, illetve a Petőfi Rádió hallgatottsága.

A feltörekvő fiatalok a politikai attitűdjüket tekintve egy lényeges pontban különböznek az összes többi választói csoporttól: az ide tartozók körében az összes politikai párt megítélése negatív. Ideológiailag az átlagnál kicsit konzervatívabbak, de leginkább minden tekintetben középen állnak.  Jelentős többségük nem vallásos, az egyház tanításait pedig lényegében semelyikük sem követi. Az uniós kérdésekről megoszlik a véleményük, ugyanannyira látják a tagság előnyeit, mint hátrányait, de így is az átlagnál némileg pozitívabban látják Magyarország európai integrációját.

Nem szavazó

Feltörekvő fiatalok

Idős konzervatív középosztály
Idős konzervatív középosztály
Elszegényedő középosztály
Elszegényedő falusi alsó-középosztály